Hindoe Raad Nederland (HRN)

Hindoeraad Nederland

Hindoeraad_logo_1080

De Hindoe Raad Nederland (HRN) is de hoogste vertegenwoordigende organisatie van Hindoes in Nederland. HRN vertegenwoordigt Hindoes bij de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De Hindoe Raad Nederland is door de overheid erkend als gesprekspartner voor alle zaken die de Hindoes in Nederland betreffen.

HRN streeft ernaar dienstbaar te zijn voor alle Nederlandse Hindoes ongeacht hun religieuze tradities of hun afkomst en distantieert zich sterk van iedere vorm discriminatie op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, en genetische kenmerken.

Voor vragen en contact:

Email: info@hindoeraad.nl

Telefoon: 070 – 262 9740.